Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Türkçe)

Muhasebe ve sürdürülebilirlik bilgilerinin beyanlarının dünyaca kabul görmüş standartlarını hazırlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

International Financial Reporting Standards (IFRS) (English)

A not-for-profit organisation for globally accepted accounting and sustainability disclosure standards.

Internationale Rechnungslegungsstandards (pl) (Deutsch)

Eine gemeinnützige Organisation für weltweit anerkannte Offenlegungsstandards von Rechnungslegung und Nachhaltigkeit.