Messbar, Meldepflichtig und Überprüfbar

Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir (Türkçe)

İklim değişikliği ortamında imkanlar dahilinde daha fazla şeffaflığı destekleyen bir süreç/anlayıştır.

Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) (English)

A process/concept that potentially supports greater transparency in the climate change regime.

Messbar, Meldepflichtig und Überprüfbar (Deutsch)

Ein Prozess/Konzept, das möglicherweise mehr Transparenz im Klimawandel-Regime unterstützt.