Kapsam 3 Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Türkçe)

Dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 2) dışında, enerjiye dayalı hem yukarı, hem de aşağı yöndeki emisyonlar dahil olmak üzere, kuruluş dışı kaynaklı ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır.

Scope 3 Other Indirect GHG Emissions (English)

Indirect GHG emissions not included in energy indirect (Scope 2) GHG emissions that occur outside of the organization, including both upstream and downstream emissions.

Scope 3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (pl) (Deutsch)

Indirekte THG-Emissionen, die nicht Teil der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) sind und außerhalb der Organisation auftreten, unter anderem Upstream- und Downstream-Emissionen.