Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Türkçe)

Çevresel, ekonomik, sosyal ve katılım boyutları ile sürdürülebilir kalkınmanın odağındaki sorunlu alanların tanımlanmasına yönelik parametrelerdir.

Sustainability Indicators (English)

Parameters for the trend description of central problem areas of sustainable development in the ecological, economic, social and participatory dimensions.

Nachhaltigkeitsindikatoren (pl) (Deutsch)

Kenngrößen für die Trendbeschreibung zentraler Problemfelder einer nachhaltigen Entwicklung in der ökologischen, ökonomischen, sozialen und partizipatorischen Dimension.