Corporate Sustainability Reporting Directive (-e)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Türkçe)

AB'nde büyük şirketlerin faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkileri ile ilgili sürekli raporlar yayınlamak zorunluluğunu getiren yasal düzenlemedir.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (English)

EU Law requiring certain large companies to disclose information on the way they operate and manage social and environmental challenges.

Corporate Sustainability Reporting Directive (-e) (Deutsch)

Nach EU-Vorschriften müssen Großunternehmen regelmäßig Berichte über die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten veröffentlichen.