Çevresel Ürün Beyanı (Türkçe)

Ürünün yaşam döngüsü boyunca, farklı çevresel parametrelerle ilgili, bir ürünün performansının beyanıdır.

Environmental Product Declaration (EPD) (English)

A declaration of a product’s performance with regard to different environmental parameters during the product’s life cycle.

Umweltproduktdeklaration (-e) (Deutsch)

Eine Bekanntmachung der Leistung eines Produkts bezüglich verschiedener Umweltparametern während des Produktlebenszyklus.