Küresel Raporlama İnisiyatifi (Türkçe)

İşletmelere ve diğer kuruluşlara, etkilerinin sorumluluğunu almalarına ve küresel ortak bir dil sağlayarak bu etkileri iletmelerine yardımcı olan, bağımsız, uluslararası bir kurumdur. Kurum, sürdürülebilirlik raporlaması için en yaygın kullanılan standartları - GRI Standartlarını - sağlamaktadır.

Global Reporting Initiative (GRI) (English)

Independent, international organization that helps businesses and other organizations take responsibility for their impacts, by providing them with the global common language to communicate those impacts.The Institution provides the most widely used standards for sustainability reporting – the GRI Standards.

Global Reporting Initiative (-e) (Deutsch)

Unabhängige, internationale Organisation, die Unternehmen und anderen Organisationen hilft, Verantwortung für ihre Belastungen zu übernehmen, indem sie ihnen eine globale gemeinsame Sprache zur Verfügung stellt, um diese Belastungen zu übermitteln. Die Institution stellt die am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung bereit – die GRI-Standards.