BREEAM Green Building Rating System

BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (Türkçe)

Master planlama projeleri, altyapı ve binalar için önde gelen bir sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir.

BREEAM Green Building Rating System (English)

A leading sustainability assessment method for master-planning projects, infrastructure and buildings.

BREEAM Bewertungssystem für grüne Gebäude (-s) (Deutsch)

Eine führende Nachhaltigkeitsbewertungsmethode für Masterplanungsprojekte, Infrastruktur und Gebäude.

Related Concepts:
BREEAM Green Building Rating System (BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi), Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) LEED Rating System (LEED Derecelendirme Sistemi ) Climate Change (İklim Değişikliği), Circularity (Döngüsellik), Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria (Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.gbrionline.org/breeam-r...