Sera Gazı Protokolü (Türkçe)

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan Protokoldür.

Greenhouse Gas Protocol (English)

The Protocol, drafted by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Greenhouse Gas Protocol (-s) (Deutsch)

Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) wurde vom World Resources Institute (WRI) und der Unternehmensinitiative World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ausgearbeitet.

Related Concepts:
Greenhouse Gas Protocol (Sera Gazı Protokolü), World Resources Institute (WRI) (Dünya Kaynakları Enstitüsü ) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC))

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
www.deutscher-nachhaltigkei...