Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (Türkçe)

Sürdürülebilir kentsel kalkınmaya öncelik veren yerel ve bölgesel yönetimlerin yer aldığı küresel bir iletişim ağıdır.

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (English)

A global network of local and regional governments committed to sustainable urban development.

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (-s) (Deutsch)

Ein globales Netzwerk von lokalen und regionalen Behörden, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen.

Related Concepts:
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi), Sustainability (Sürdürülebilirlik), Sustainable City (Sürdürülebilir Şehir) Sustainable Society (Sürdürülebilir Toplum) Ecocity (Ekokent) Green City (Yeşil Şehir) Circularity (Döngüsellik)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL SOCIAL

Source:
iclei.org/