Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Türkçe)

Muhasebe ve sürdürülebilirlik bilgilerinin beyanlarının dünyaca kabul görmüş standartlarını hazırlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

International Financial Reporting Standards (IFRS) (English)

A not-for-profit organisation for globally accepted accounting and sustainability disclosure standards.

Internationale Rechnungslegungsstandards (pl) (Deutsch)

Eine gemeinnützige Organisation für weltweit anerkannte Offenlegungsstandards von Rechnungslegung und Nachhaltigkeit.

Related Concepts:
International Financial Reporting Standarts (IFRS) (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), International Sustainability Standards Board (ISSB) (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu), International Accounting Standards Board (IASB) (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu )

GOVERNANCE

Source:
www.ifrs.org/