Atıktan Arındırma (Türkçe)

Faaliyetlerden kaynaklanan tüm atıkların (veya en az yüzde 90'ının) yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya enerjiye dönüştürülmesi işlemleridir.

Landfill Free (English)

All waste (or at least 90 percent) generated from operations is reused, recycled, or converted to energy.

Deponiefrei (Deutsch)

Alle Abfälle (oder mindestens 90 Prozent), die durch die Arbeitsprozesse entstehen, werden wiederverwendet, recycelt oder in Energie umgewandelt.

Related Concepts:
Landfill Free (Atıktan Arındırılmış) Landfills (Atık Toplama Alanları), Circularity (Döngüsellik), Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste-to-Energy (Enerji İçin Atık) Waste-to-Profit (Kazanç İçin Atık)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.epa.gov/sustainability/...