Atık Toplama Alanları (Türkçe)

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların depolanması için atık bertaraf alanlarıdır.

Landfills (English)

Waste disposal sites for the deposit of solid waste from human activities.

Mülldeponien (pl) (Deutsch)

Mülldeponien für die Ablagerung des Feststoffabfalls aus menschlichen Aktivitäten.

Related Concepts:
Landfills (Atık Toplama Alanları), Landfill Free (Atıktan Arındırılmış) Circularity (Döngüsellik), Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste Assessment (Atık Değerlendirmesi), Waste Management (Atık Yönetimi)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.iavm.org/sites/default/...