Leadership in Energy and Environmental Design, LEED

Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, LEED (Türkçe)

Sağlıklı, verimli, karbon ve maliyet tasarrufu sağlayan yeşil binalar için bir çerçevedir.

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED (English)

A framework for healthy, efficient, carbon and cost-saving green buildings.

Führend in Energie- und Umweltdesign, LEED (Deutsch)

Eine Rahmenordnung für gesunde, effiziente, kohlenstoff- und kostensparende grüne Gebäude.

Related Concepts:
Leadership in Energy and Environmental Design, LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, LEED), LEED Certification (LEED Sertifikası), LEED Rating System (LEED Derecelendirme Sistemi ) US, Green Building Council (USCBC) (ABD Yeşil Bina Konseyi) LEED Zero Programme (LEED Sıfır Programı) LEED Credit (LEED Kredisi) Circularity (Döngüsellik), Green Build (Yeşil Yapı), Green Architecture (Yeşil Mimari ) Sustainable Building (Sürdürülebilir İnşaat) World Green Building Council (Dünya Yeşil Yapı Konseyi) BREEAM Green Building Rating System (BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi), Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) BREEAM Sustainability Rating System (BREEAM Sürdürülebilirlik Derecelendirme Sistemi)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.usgbc.org/leed