Network for Greening the Financial System (NGFS)

Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (Türkçe)

Daha sürdürülebilir bir finansal sistem taahhüdünde bulunan merkez bankaları ve düzenleyici kurumların küresel ağıdır.

Network for Greening the Financial System (NGFS) (English)

A global network of central banks and regulators committed to a more sustainable financial system.

Network for Greening the Financial System (-s) (Deutsch)

Ein weltweites Netzwerk von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltigeres Finanzsystem engagiert.

Related Concepts:
Network for Greening the Financial System (Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı), Green Climate Fund (GCF) (Yeşil İklim Fonu ), Global Environment Facility (GEF) Funds (Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF)), International Fund for Agricultural Development (IFAD) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ) Green Finance (Yeşil Finansman) Green Bond (Yeşil Tahvil) Blue Bond (Mavi Tahvil ) Social Climate Fund (Sosyal İklim Fonu)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.bundesbank.de/de/bundes...