Geri Dönüşüm (Türkçe)

Atıkları yeniden kullanılabilir bir malzemeye dönüştürme veya bir malzemeyi döngüsel bir süreçte önceki durumuna döndürme işlemidir.

Recycling (English)

The process of converting waste into a reusable material or return a material to a previous state in a cyclic process.

Recycling (-s) (Deutsch)

Der Prozess, Abfall in einen Wertstoff umzuwandeln oder ein Material in einem Kreisprozess in einen vorherigen Zustand umzusetzen.

Related Concepts:
Recycling (Geri Dönüşüm), Circularity (Döngüsellik), Biomass Resources (Biyokütle Kaynaklar) Biodegradable Waste (Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık) Repurposing (Yeniden Amaçlandırma) Remanufacturing (Yeniden İmalat), Reuse Metrics (Yeniden Kullanım Ölçütleri ) Open Loop Recycling (Açık Döngü Geri Dönüşüm), Closed Loop Recycling (Kapalı Döngü Geri Dönüşüm)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.epa.gov/sustainability/...