Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Türkçe)

Kendilerini doğal yollarla yenileyen enerji kaynaklarıdır.

Renewable Energy Sources (English)

Energy sources that renew themselves naturally.

Erneuerbare Energiequelle (-e) (Deutsch)

Energiequellen, die sich natürlich erneuern.

Related Concepts:
Renewable Energy Sources (Yenilenebilir Enerji Kaynakları), Biomass Energy (Biyokütle Enerji ) Solar Energy (Güneş Enerjisi) Geothermal Energy (Jeotermal Enerji) Hydroelectric Energy (Hidroelektrik Enerjisi) Wind Energy (Rüzgar Enerjisi) Ocean Energy (Okyanus Enerjisi) Sustainability (Sürdürülebilirlik), Heat Pump (Isı Pompası)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
ec.europa.eu/eurostat/stati...