Türlerin Korunması (Türkçe)

Hayvan ve bitki türlerinin çeşitliliğinin korunmasını ve biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasını ifade eder.

Species Protection  (English)

Conserving the variety of animal and plant species and stopping the loss of biological diversity.

Artenschutz (-r) (Deutsch)

Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu bewahren und den Artenschwund zu stoppen.

Related Concepts:
Species Protection (Türlerin Korunması), Sustainability (Sürdürülebilirlik), Environmentally Sound Technologies (Çevreye Duyarlı Teknolojiler), Green Technology (Yeşil Teknoloji) Environmental Technology (Çevresel Teknoloji) Clean Technology (Temiz Teknoloji) Biodiversity (Biyoçeşitlilik), Biodiversity Analysis (Biyoçeşitlilik Analizi) Environmental Impact Assessment (EIA) (Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)), Ecosytem (Ekosistem), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) (Yabani Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
www.bmuv.de/themen/natursch...