Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Türkçe)

Çevresel, ekonomik, sosyal ve katılım boyutları ile sürdürülebilir kalkınmanın odağındaki sorunlu alanların tanımlanmasına yönelik parametrelerdir.

Sustainability Indicators (English)

Parameters for the trend description of central problem areas of sustainable development in the ecological, economic, social and participatory dimensions.

Nachhaltigkeitsindikatoren (pl) (Deutsch)

Kenngrößen für die Trendbeschreibung zentraler Problemfelder einer nachhaltigen Entwicklung in der ökologischen, ökonomischen, sozialen und partizipatorischen Dimension.

Related Concepts:
Sustainability Indicators (Sürdürülebilirlik Göstergeleri), SKA ve Göstergeleri (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Sustainability (Sürdürülebilirlik), Sustainability Aspects (Sürdürülebililik Perspektifi) Sustainability Strategy (Sürdürülebilirlik Stratejisi), Social Aspect (Sosyal Perspektif) Economic Aspect (Ekonomik Perspektif ) Environmental Aspect (Çevresel Perspektif) Institutional Aspect (Kurumsal Perspektif ) Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SOCIAL GOVERNANCE

Source:
wirtschaftslexikon.gabler.d...