Sürdürülebilirlik Süreci (Türkçe)

Bir kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir.

Sustainability Process (English)

The development and implementation of an organisation’s sustainability strategy.

Nachhaltigkeitsprozess (-r) (Deutsch)

Der Nachhaltigkeitsprozess ist die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie einer Organisation.