Sürdürülebilirlik Stratejisi (Türkçe)

İlgili sürdürülebilirlik perspektiflerinin nasıl ele alınacağını özetleyen stratejidir.

Sustainability Strategy (English)

The strategy which outlines how the relevant sustainability aspects will be handled.

Nachhaltigkeitsstrategie (-e) (Deutsch)

Eine Nachhaltigkeitsstrategie beschreibt den Plan, wie mit relevanten Nachhaltigkeitsthemen umgegangen wird.