Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Sürdürülebilir Finans Raporlama Regülasyonu  (Türkçe)

Varlık yöneticileri ve diğer finansal piyasa katılımcıları için zorunlu ESG açıklama yükümlülükleri getiren AB Yönetmeliğidir.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (English)

The EU Regulation which imposes mandatory ESG disclosure obligations for asset managers and other financial markets participants.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (pl) (Deutsch)

Die EU-Verordnung, die verbindliche ESG-Offenlegungspflichten für Vermögensverwalter und andere Finanzmarktteilnehmer einführt.

Related Concepts:
Sustainable Investment (Sürdürülebilir Yatırım) Financial Services Sector (Mali Hizmetler Sektörü) EU Action Plan on Sustainable Finance (AB Sürdürülebilir Finansman Eylem Planı) EU Green Bond Standards (AB Yeşil Tahvil Standardları) Sustainability Benchmarks (Sürdürülebilirlik Kıyaslamaları) Sustainable Growht (Sürdürülebilir Büyüme) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi ), Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (Finansal Olmayan Raporlamalar Yönergesi) Global Reporting Initiative (GRI) (Küresel Raporlama İnisiyatifi ), EU Sustainable Reporting Standards (AB Sürdürülebilir Raporlama Standartları ) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
finance.ec.europa.eu/sustai...