Voluntary Consensus Standards Bodies

Gönüllü Uzlaşı Standartları Kuruluşları (Türkçe)

Üzerinde anlaşmaya varılan prosedürleri kullanarak gönüllü uzlaşı standartlarını planlayan, geliştiren, oluşturan veya koordine eden yerel veya uluslararası kuruluşlardır.

Voluntary Consensus Standards Bodies (English)

Domestic or international organizations that plan, develop, establish, or coordinate voluntary consensus standards using agreed-upon procedures.

Behörden für freiwillige Konsensnormen (pl) (Deutsch)

Nationale oder internationale Organisationen, die freiwillige Konsensnormen unter Anwendung vereinbarter Verfahren planen, entwickeln, verankern oder koordinieren.