Atık Bertarafı (Türkçe)

Çöp sahasına gömme, yakma fırınında yakma, denize boşaltma veya geri dönüştürülmeyen veya yeniden kullanılmayan başka bir şekilde atıkları ortadan kaldırma sürecidir.

Waste Disposal (English)

The process of eliminating waste by means of burial in a landfill, combustion in an incinerator, dumping at sea, or eliminating waste in some other way that is not recycled or reused.

Abfallbeseitigung (-e) (Deutsch)

Der Prozess der Abfallbeseitigung durch Verbergen auf einer Mülldeponie, Verbrennung in einer Verbrennungsanlage, Verkippung im Meer oder sonstige Beseitigung von Abfall, der nicht recycelt oder wiederverwendet wird.

Related Concepts:
Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste Assessment (Atık Değerlendirmesi), Waste Plan (Atık Planı) Waste Management (Atık Yönetimi) Waste Reduction Policy (Atık Azaltma Politikası), Biodegradable Waste (Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık) Recyclable Waste (Geri Dönüştürülebilir Atık) Residual Waste (Artık Atık) Residual-Special Waste (Artık-Özel Atık) Toxic and Hazardous Waste (Zehirli ve Tehlikeli Atık) Waste Diversion (Atık Yönlendirme ), Zero Waste (Sıfır Atık), Waste Stream (Atık Akışı) Waste Neutral (Nötr Atık)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.iavm.org/sites/default/...