Nötr Atık (Türkçe)

Düzenli atık depolama alanları için herhangi bir ek atık oluşturmayan bir süreci yaratma amacını tanımlayan bir kavramdır.

Waste Neutral (English)

Used to describe the goal of creating an event that does not generate any additional waste for landfills.

Abfallneutral (Deutsch)

Es wird verwendet, um das Ziel zu beschreiben, einen Vorgang zu bilden, der keinen zusätzlichen Abfall für Deponien erzeugt.

Related Concepts:
Waste Neutral (Nötr Atık), Waste Diversion (Atık Yönlendirme ), Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste Assessment (Atık Değerlendirmesi), Waste Plan (Atık Planı) Waste Management (Atık Yönetimi) Waste Reduction Policy (Atık Azaltma Politikası), Biodegradable Waste (Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık) Recyclable Waste (Geri Dönüştürülebilir Atık) Residual Waste (Artık Atık) Residual-Special Waste (Artık-Özel Atık) Toxic and Hazardous Waste (Zehirli ve Tehlikeli Atık) Waste Stream (Atık Akışı)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
www.iavm.org/sites/default/...