Atıktan Kazanç (Türkçe)

Döngüsel ekonomi kavramıdır. Atıktan değer elde etme anlamında kullanılır.

Waste-to-Profit (English)

The concept of a circular economy . It means getting value from wastes.

Waste-to-Profit (Deutsch)

Das Konzept einer Kreislaufwirtschaft. Es bedeutet, Wert aus Abfällen zu schaffen.

Related Concepts:
Waste-to-Profit (Atıktan Kazanç), Waste Diversion (Atık Yönlendirme ), Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste Assessment (Atık Değerlendirmesi), Waste Plan (Atık Planı) Waste Management (Atık Yönetimi) Waste Reduction Policy (Atık Azaltma Politikası), Biodegradable Waste (Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık) Recyclable Waste (Geri Dönüştürülebilir Atık) Residual Waste (Artık Atık) Residual-Special Waste (Artık-Özel Atık) Toxic and Hazardous Waste (Zehirli ve Tehlikeli Atık) Zero Waste (Sıfır Atık), Waste Stream (Atık Akışı) Waste Neutral (Nötr Atık)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.epa.gov/sustainability/...