Dünya İklim Konferansı (Türkçe)

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından düzenlenen, iklim araştırmaları ve tahminlerine ek olarak, küresel ısınma başta olmak üzere küresel iklim sorunlarını ele alan bir dizi uluslararası toplantılardır.

World Climate Conference (WCC) (English)

A series of international meetings, organized by the World Meteorological Organization (WMO), about global climate issues principally global warming in addition to climate research and forecasting.

Weltklimakonferenz (-e) (Deutsch)

Eine Reihe internationaler Sitzungen, durchgeführt von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), über globalen Klimafragen, hauptsächlich die globale Erwärmung, zusätzlich zu Klimaforschung und -vorhersagen.

Related Concepts:
World Climate Conference (WCC) (Dünya İklim Konferansı), World Meteorological Organization (WMO) (Dünya Meteoroloji Örgütü) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)), Rio Conventions (Rio Konvansiyonları), UN Convention on Biological Diversity (UNCBD) (BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) (BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)), Global Climate Observing System (GCOS) (Küresel İklim Gözlem Sistemi), World Climate Program (Dünya İklim Programı) World Climate Research Program (Dünya İklim Araştırma Programı) (Nairobi Work Programme (Nairobi Çalışma Programı) Bali Road Map (Bali Eylem Planı) UN Millenium Development Goals (BM Binyıl Kalkınma Hedefleri) The Hyogo Framework for Action (HFA) (Afet Riskini Azaltmayı Öngören Hyogo Eylem Çerçevesi) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
en.wikipedia.org/wiki/World...