Su Koruyucu Peyzaj (Türkçe)

Suyu korumak için, kuraklığa dayanıklı veya kuraklığa toleranslı bitkiler kullanan yaratıcı peyzaj tasarımıdır.

Xeriscaping (English)

A creative landscaping design for conserving water that uses drought-resistant or drought-tolerant plants .

Xeriscaping (Deutsch)

Ein kreatives Landschaftsdesign zum Wassersparen, das dürrebeständig oder dürretolerante Pflanzen verwendet.

Related Concepts:
Xeriscaping (Su Koruyucu Peyzaj), Landscaping (Peyzaj Düzenlemesi) Irrigation (Sulama) Ecology (Çevre Bilimi)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
www.iavm.org/sites/default/...