Chain of Custody

Gözetim Zinciri (Türkçe)

Bir ürünün çevre uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını ve sertifikalı ürünün tanımlanabilir olup olmadığını belirlemek için tedarik zinciri boyunca bir ürün veya eşyanın izlenmesidir.

Chain of Custody (English)

The tracing of a product or commodity through a supply chain to determine whether the product meets the criteria of an eco-label and that the certified product is identifiable.

Überwachungskette (-e) (Deutsch)

Die Rückverfolgung eines Produkts oder einer Ware durch eine Lieferkette, um zu ermitteln, ob die Ware die Kriterien eines Umweltzeichens erfüllt und das zertifizierte Produkt identifizierbar ist.

Related Concepts:
Chain of Custody (CoC) (Gözetim Zinciri ), Eco Label (Eko Etiket), Certified Product (Onaylanmış Ürün) Tracebility (İzlenebilirlik) International Organization for Standardization (ISO) (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı )

ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
www.epa.gov/sustainability/...