Döngüsellik (Türkçe)

Bir ürünün, kendi kullanım ömrü dikkate alınarak yaratıldığı anlamına gelmektedir.

Circularity (English)

It means that a product is created with its own end-of-life taken into account.

Kreisförmigkeit (-e) (Deutsch)

Es bedeutet, dass ein Produkt unter Berücksichtigung seines eigenen Lebensendes gestaltet wird.

Related Concepts:
Circularity (Döngüsellik), Circular Economy (Döngüsel Ekonomi ) EU Green Deal (Avrupa Yeşil Mutabakatı ), Ecodesign (Ekotasarım), User to User (Kullanıcıdan Kullanıcıya) Reduce (Azalt) Refuse (Reddet) Reuse (Yeniden Kullan), User to Business (Kullanıcıdan İşletmeye) Repair (Onar) Refurbish (Yenile) Remanufacture (Yeniden Üret) Business to Business (İşletmeden İşletmeye) Repurpose (Yeniden Tasarla) Recycling (Geri Dönüşüm)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
buildingcircularity.org