İklim Değişikliği (Türkçe)

Sıcaklıklarda ve hava koşullarında uzun vadede yaşanan değişimlerdir.

Climate Change (English)

Long-term shifts in temperatures and weather conditions.

Klimawandel (-r) (Deutsch)

Längerfristige Temperatur- und Wetteränderungen.

Related Concepts:
Climate Change (İklim Değişikliği), Global Warming (Küresel Isınma), Climate Change Mitigation (İklim Değişikliğini Azaltma), Corporate Climate Mitigation Blueprint (Kurumsal İklim Azaltma Planı) Mitigation Strategy (Azaltma Stratejisi) Rio Conventions (Rio Konvansiyonları), UN Convention on Biological Diversity (UNCBD) (BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) (BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL

Source:
www.un.org/en/climatechange...