Climate Disclosure Standards Board (CDSB)

İklim Beyanı Standartları Kurulu (Türkçe)

Doğal sermayeyi finansal sermaye ile eşitlemek için, küresel kurumsal raporlama modelini ilerletmeyi ve uyumlu hale getirmeyi hedefleyen, iş ve çevre STK'larından oluşan uluslararası bir konsorsiyumdur.

Climate Disclosure Standards Board (CDSB) (English)

An international consortium of business and environmental NGOs which is committed to advancing and aligning the global corporate reporting model to equate natural capital with financial capital.

Rat für Standards zu Klimaberichterstattung (-r) (Deutsch)

Ein internationales Konsortium von Unternehmen- und Umwelt-NGOs, das sich für die Weiterentwicklung und Anpassung des globalen Berichtsmodells von Unternehmen engagiert, um Naturkapital mit Finanzkapital gleichzusetzen.

Related Concepts:
Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB) (İklim Beyanı Standartları Kurulu ), Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)), Carbon Disclosure Project (CDP) (Karbon Saydamlık Projesi ), Carbon Footprint (Karbon Ayakizi), International Emissions Trading Association (IETA) (Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği ) International Financial Reporting Standarts (IFRS) (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), World Economic Forum (WEF) (Dünya Ekonomik Forumu ) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ) World Resources Institute (WRI) (Dünya Kaynakları Enstitüsü ) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
www.cdsb.net/