Yolsuzluk (Türkçe)

Eldeki gücün özel kazanç veya çıkar için kötüye kullanılmasıdır.

Corruption (English)

Abuse of entrusted power for private gain or benefit.

Korruption (-e) (Deutsch)

Der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Gewinn.

Related Concepts:
Corruption (Yolsuzluk), Asset Recovery (Varlık Geri Kazanımı) Conflict of Interest (Çıkar Çatışması) Debarment (Engel Olma) Ethics (Etik) Extorsion (Hırsızlık) Illicit Financial Flow (Yasa Dışı Mali Akış) Nepotism (Adam Kayırmaca) Patronage (Himaye) Revolving Door (Döner Kapı) Shell Company (Paravan Şirket) Tax Evasion (Vergi Kaçırma) Whistle Blowing (İhbar) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

ECONOMIC SOCIAL GOVERNANCE

Source:
www.deutscher-nachhaltigkei...