Beşikten Beşiğe (Türkçe)

Temelde atıksız olmayı hedefleyen ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelik yaklaşımdır.

Cradle to Cradle (English)

An approach to the design and manufacturing of products that seeks to be essentially waste-free.

Cradle to Cradle (-e) (Deutsch)

Eine Vorgehensweise für das Design von Produkten, die sich bemüht, grundsätzlich abfallfrei zu sein.

Related Concepts:
Cradle to Cradle (Beşikten Beşiğe), Cradle to Grave (Beşikten Mezara), Lineer Production (Doğrusal Üretim) Circularity (Döngüsellik), Recycling (Geri Dönüşüm), Upcycling (İleri Dönüşüm) Downcycling (Aşağı Dönüşüm) Sustainability (Sürdürülebilirlik)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.epa.gov/sustainability/...