Cumulative Energy Requirement Analysis

Kümülatif Enerji İhtiyaç Analizi (Türkçe)

Bir yaşam döngüsü yönünden, ürün ve hizmetlerin öncelikli enerji ihtiyaçlarını ölçen bir süreçtir.

Cumulative Energy Requirement Analysis (English)

A process to quantify the primary energy requirement for products and services from a lifecycle perspective.

Kumulierte Energiebedarfsanalyse (-e) (Deutsch)

Ein Verfahren zur Quantifizierung des Primärenergiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen aus der Sicht einer Lebenszyklusperspektive.

Related Concepts:
Cumulative Energy Requirements Analysis (Kümülatif Enerji İhtiyaç Analizi), Energy Efficiency (Enerji Verimliliği) Energy Performance Rating (Enerji Performans Derecelendirmesi) Energy Performance Contract (Enerji Performans Sözleşmesi), Primary Energy Resources (Birincil Enerji Kaynakları)

ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
www.epa.gov/sustainability/...