Ormansızlaştırma (Türkçe)

Ormanlık alanların orman dışı kullanıma dönüştürülmesidir.

Deforestation (English)

Conversion of forested lands into non-forest use.

Entwaldung (-e) (Deutsch)

Umwandlung von Waldflächen in nicht-forstliche Nutzung.

Related Concepts:
Deforestration (Ormansızlaştırma), Ecosytem (Ekosistem), Eco Efficiency Analysis (Eko Etkinlik Analizi), Eco Friendly (Çevre Dostu), Reforestation (Yeniden Ağaçlandırma) Desertification (Çölleşme)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.architecturaldigest.com...