Ekotasarım (Türkçe)

Hammaddelerin çıkarılmasından üretimine, dağıtımına ve kullanımına, geri dönüşümüne, tamir edilebilirliğine ve bertarafına kadar, tüm yaşam döngüsünü dikkate alan, hem ürün hem de hizmetlerdeki yenilikçi tasarım çözümleridir.

Ecodesign (English)

Innovative design solutions in both products and services that take into consideration the entire lifecycle – from the extraction of raw materials to production, distribution and use – all the way to recycling, reparability, and disposal.

Ökodesign (-s) (Deutsch)

Innovative Designlösungen für Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen – von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Vertrieb und Verbrauch bis hin zu Recycling, Reparierbarkeit und Entsorgung.

Related Concepts:
Ecodesign (Ekotasarım), Green Economy (Yeşil Ekonomi), Sustainable Economy (Sürdürülebilir Ekonomi) Sustainable Business Process (Sürdürülebilir İş Süreçleri) Circularity (Döngüsellik), Circular Economy (Döngüsel Ekonomi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
sustainabilityguide.eu/ecod...