Çevre Dostu (Türkçe)

Yeryüzüne minimum düzeyde zarar veren çevreye duyarlı faaliyetlerdir.

Eco Friendly (English)

Environmentally minded actions that cause minimal harm to the earth.

Umweltfreundlich (Deutsch)

Umweltbewusste Handlungen, die für die Erde nur minimalen Schaden verursachen.

Related Concepts:
Eco Friendly (Çevre Dostu), Ecodesign (Ekotasarım), Circularity (Döngüsellik), Circular Economy (Döngüsel Ekonomi ) Sustainable Consumption (Sürdürülebilir Tüketim), Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma), Resource Efficiency (Kaynak Verimliliği) Green Economy (Yeşil Ekonomi), Sustainable Economy (Sürdürülebilir Ekonomi) Sustainable Business Process (Sürdürülebilir İş Süreçleri)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.architecturaldigest.com...