Eko Yenilikçilik (Türkçe)

Doğal kaynakların (malzemeler, enerji, su ve toprak dahil) kullanımını azaltan ve yaşam döngüsü boyunca zararlı maddelerin salınımını eksilten, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünün (mal veya hizmetin) ve sürecin ve organizasyonel değişikliklerin veya pazarlama çözümlerinin geliştirilmesidir.

Eco Innovation (English)

The introduction of any new or significantly improved product (good or service) and process, and organizational changes or marketing solutions that reduce the use of natural resources (including materials, energy, water and land) and decrease the release of harmful substances across the life cycle.

Öko-Innovation (-e) (Deutsch)

Die Einführung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte (Waren oder Dienstleistungen) und Prozesse sowie organisatorischen Wandel oder von Marketinglösungen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen (einschließlich Materialien, Energie, Wasser und Land) reduzieren und die Freisetzung schädlicher Substanzen im Laufe des Lebenszyklus verringern.

Related Concepts:
Eco Innovation (Eko Yenilikçilik), Eco Efficiency Analysis (Eko Etkinlik Analizi), Ecodesign (Ekotasarım), Eco Label (Eko Etiket), Environmental Design (Çevresel Tasarım) Sustainable Innovation (Sürdürülebilir Yenilikçilik)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.unido.org/sites/default...