Economic Sustainability

Ekonomik Sürdürülebilirlik (Türkçe)

Gerekli girdi kaynakları korunurken, ekonomik getirilerin maksimize edilmesidir.

Economic Sustainability (English)

The maximization of economic returns while maintaining the required input resources.

Ökonomische Nachhaltigkeit (-e) (Deutsch)

Die Maximierung des ökonomischen Ertrags bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der benötigten Eingangsressourcen.

Related Concepts:
Economic Sustainability (Ekonomik Sürdürülebilirlik ), Sustainable Business Process (Sürdürülebilir İş Süreçleri) Circular Economy (Döngüsel Ekonomi ) Sustainable Development Goals, SDGs (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)) Green Economy (Yeşil Ekonomi), Sustainability (Sürdürülebilirlik), UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
wirtschaftslexikon.gabler.d...