Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Türkçe)

Sosyal açıdan bilinçli yatırımcıların, şirket operasyonlarında potansiyel yatırımları taramak için kullandığı bir dizi standarttır.

Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria (English)

A set of standards for a company’s operations that socially conscious investors use to screen potential investments.

Umwelt-,Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (pl) (Deutsch)

Eine Reihe von Normen für die Tätigkeit eines Unternehmens, die sozialbewusste Investoren verwenden, um potenzielle Investitionen zu überprüfen.

Related Concepts:
Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria (Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler), Global Reporting Initiative (GRI) (Küresel Raporlama İnisiyatifi ), GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) (Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (Çevre Yönetim ve Denetleme Programı) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SOCIAL GOVERNANCE

Source:
www.investopedia.com/terms/...