Serbest Döngü (Türkçe)

Bir şeyi atmak yerine yeniden kullanmaktır.

Freecycle (English)

To repurpose something rather than throw it away.

Freecycling (-s) (Deutsch)

Etwas wiederverwenden, anstatt es wegzuwerfen.

Related Concepts:
Freecycle (Serbest Döngü), Sharing Economy (Paylaşım Ekonomisi) Carsharing (Araç Paylaşımı) Circularity (Döngüsellik), Circular Economy (Döngüsel Ekonomi ) User to User (Kullanıcıdan Kullanıcıya) Sustainability (Sürdürülebilirlik)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.safeopedia.com/definiti...