Global Climate Observing System (GCOS)

Küresel İklim Gözlem Sistemi (Türkçe)

Atmosferdeki, karadaki ve okyanustaki küresel iklim durumunu düzenli olarak değerlendiren ve bunların iyileştirilmesi için yönlendirici rol oynayan sistemdir.

Global Climate Observing System (GCOS) (English)

The system which regularly assesses the status of global climate observations of the atmosphere, land and ocean and produces guidance for its improvement.

Globales Klimabeobachtungssystem (-s) (Deutsch)

Das System, das regelmäßig den Zustand der globalen Klimabeobachtungen der Atmosphäre, des Landes und der Ozeane bewertet und Leitfaden für deren Verbesserung erstellt.

Related Concepts:
Global Climate Observing System (GCOS) (Küresel İklim Gözlem Sistemi), World Meteorological Organization (WMO) (Dünya Meteoroloji Örgütü) Intergovernmental Oceanographic Commission of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (IOC-UNESCO) (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu ) UN Environment Programme (UNEP) (BM Çevre Programı (UNEP)), International Science Council (ISC) (Uluslararası Bilim Konseyi ) UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Source:
gcos.wmo.int/