Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF) (Türkçe)

Küresel çevreye faydalı ve yerel topluluklarda sürdürülebilir geçim kaynaklarını destekleyen projeler için, gelişmekte olan ülkelere hibe sağlayan bağımsız bir finans kuruluşudur.

Global Environment Facility (GEF Funds) (English)

An independent financial organization that provides grants to developing countries for projects that benefit the global environment and promote sustainable livelihoods in local communities.

Globale Umweltfazilität (-e) (Deutsch)

Eine unabhängige Finanzorganisation, die Entwicklungsländern Beihilfe für Projekte bereitstellt, die der globalen Umwelt zugutekommen und nachhaltigen Lebensunterhalt in örtlichen Gemeinschaften fördern.

Related Concepts:
Global Environment Facility (GEF) Funds (Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF)), International Fund for Agricultural Development (IFAD) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ) Green Climate Fund (GCF) (Yeşil İklim Fonu ), Green Finance (Yeşil Finansman) Blue Bond (Mavi Tahvil ) Social Climate Fund (Sosyal İklim Fonu) Biodiversity Analysis (Biyoçeşitlilik Analizi) UN Development Programme (UNDP) (BM Kalkınma Programı (UNDP)), UN Environment Programme (UNEP) (BM Çevre Programı (UNEP)), UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi )

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
unfccc.int/process-and-meet...