Yeşil Ekonomi (Türkçe)

Düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve sosyal ağırlıklı ekonomidir.

Green Economy (English)

Low carbon, resource efficient and socially inclusive economy.

Grüne Wirtschaft (-e) (Deutsch)

Kohlenstoffarme, ressourceneffiziente und sozial inbegriffene Wirtschaft.

Related Concepts:
Green Economy (Yeşil Ekonomi), Sustainable Economy (Sürdürülebilir Ekonomi) Green Growth (Yeşil Büyüme), Sustainable Business Process (Sürdürülebilir İş Süreçleri) Circular Economy (Döngüsel Ekonomi ) Sustainable Development Goals, SDGs (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)) Green Pricing (Yeşil Fiyatlandırma), Green Marketing (Yeşil Pazarlama)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SOCIAL GOVERNANCE

Source:
www.unep.org/regions/asia-a...