Yeşil Terimler

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, çevre koruma, yenilenebilir enerjiler, sera gazları vb. konuları neredeyse her gün duyduğumuz bir dünyada yaşamaktayız. Bu ve benzeri konular; ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetsel başlıklarından oluşan sürdürülebilir kalkınma boyutları ile yakından ilgilidir. Sürdürülebilirlik, kapsamı sürekli gelişen, dinamik bir süreçtir. Sürdürülebilirlik kavramları birçok devlet, şirket, yatırımcı ve işletme için merkezi bir konuma gelmiştir. Ülkemizde, özellikle imalat/ihracat yapan iş dünyasının, sürdürülebilirlik politikası araçları ve sürdürülebilirlik boyutları ile gelişmeleri yakından takip etmesi, ilgili kavramları bilmesi ve bu alandaki gelişmelere uyum sağlaması öncelikli hale gelmiştir.

MAİB olarak hazırladığımız Yeşil Terimler Kılavuzu ile, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kavramlarının daha iyi anlaşılmasını, iş dünyasının sürdürülebilirlik stratejilerinin desteklenmesini ve şirketlere bu alanda rehberlik konusunda yardımcı olunmasını hedefliyoruz. Kılavuzumuz birçok uluslararası kaynaktan alınan ve şirketlere ve diğer kullanıcılara yararlı olabilecek önemli terimleri, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerindeki tanımları, açıklamaları ve ilgili kavramları ile içermektedir. Zaman içerisinde, yeni terimlerle güncellemeler yapılacaktır.

Yeşil Terimler Kılavuzu, 2021 yılında hazırladığımız ve Digital Glossary adresinden kullanıma sunulan Dijital Terimler Kılavuzu ile bütünsellik içerisinde tasarlanmıştır. Kapsamı, metodolojisi, dinamik ve gelişime açık üç farklı dildeki sistematiği ile, kendisi de “sürdürülebilirlik örneği” olarak değerlendirilebilecek bir çalışmadır.
Makina İhracatçıları Birliği logosu
Türkiye’nin Makinecileri yurt dışı tanıtım çalışmaları, fuar katılımları ve çeşitli heyet organizasyonlarıyla sektörün bilinirliğini sürekli artırmaktadır. Uluslararası platformlarda sektöre özel işbirlikleri geliştirerek üye firmalarımıza da önemli iş bağlantıları sağlarken, faaliyetlerimiz sektörümüzün marka bilinirliğini de daima yukarı taşımaktadır.

Yeşil Terimler Kılavuzu
Kavramlar, Karşılıklar, İlişkiler, Anlamlandırma