MAİB Hakkında

2002 yılında kurulan ve 23.000’den fazla işletmeyi bünyesi altında bulunduran Makine İhracatçı Birlikleri (MAİB), Türkiye’nin en büyük makine sektörü çatı organizasyonudur. Türk makine sektörü son yıllardaki gelişmesiyle ülke ekonomisinin en önemli temel taşlarından birisi olmuştur.

2022 yılında serbest bölgeler dahil 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, 2023 yılını %9,6 artış ile serbest bölgeler dahil 28,2 milyar dolar ihracat ile kapatmıştır. Türk makine sektörü son 22 yılda toplam makine ihracatını 15 katına çıkartmıştır. Türkiye’nin makine ihracatı, tekstil-konfeksiyon ve otomobil sektörlerinin yanında ülkemiz ihracatının üç dayanağından birisidir. Makinelerimiz bugün 200 ülkede kullanılmaktadır. Burada özellikle ihracatımızın %60’ının rekabetin güçlü olduğu AB ve ABD pazarlarına yapıldığını vurgulamak isteriz.

MAİB olarak makine ihracatçısı firmalarımızın başarı öykülerini artırmak ana ödevlerimizdendir.  Daha fazla markaya kavuşmak ve katma değerimizi yükseltmek için dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yeşil dönüşüm süreçlerini ustaca yönetmeliyiz. Biliyoruz ki güçlü bir dijital ve sürdürülebilir ikiz dönüşüm için katılımcıların anlaşılır bir dil ile diyalog içinde olmaları gerekmektedir. Özellikle Türk makine sektörünün yüksek dönüşüm hızı, rekabetçiliğini ve uluslararası tanınırlığını güçlü bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası alanda birçok organizasyon ve uzman ile dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar için uygulanabilir çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Bugün, akıllı fabrika, akıllı üretim, yapay zekâ vb. konular ile iklimin korunması, çalışanların hakları, sıfır atık, temiz enerji, kaynakların verimli kullanılması gibi çok önemli görevlerin stratejik bir şekilde birbirleri ile kaynaştırılmasını, sadece ülkemizde değil, küresel makine sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük meseleleri olarak görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz birkaç kavram bile, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için doğru bir dijital sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmenin ve devamlı karmaşıklaşan problemlerin çözümünün ne denli zor olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk makine sektörü, sürdürülebilirlik alanındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gayret göstermektedir.