Akreditasyon (Türkçe)

Bir kuruluşun kabul görmüş bir standarda ve sertifikasyona uygunluğunun üçüncü bir tarafça gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir.

Accreditation (English)

Third party review and assessment of an organization's conformity with an established standard and certification.

Akkreditierung (-e) (Deutsch)

Überprüfung und Bewertung der Konformität einer Organisation mit einem geltenden Standard und einer Zertifizierung durch Dritte.

Açıklama:

Günlük yaşamın hemen her alanında değerlendirme ve uygunluk çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar laboratuar ortamlarında, çeşitli kontrollerle, testlerle vb. enstrümanlarla yapılmaktadır. Sonuçlar ; kabul gören sertifika, belge, test raporu gibi dökümanlar ile tasdiklenir. Güven ve inandırıcılık sağlamak için kontrol yapacak kamu ve özel sektör kuruluşları dönemsel olarak kendileri de bir akreditasyon işlemine tabi tutulurlar. Kısaca, akreditasyon denetmen kuruluşun denetlenmesidir.

İlgili Kavramlar:
Akreditasyon (Accreditation), Standardizasyon (Standardization) Sertifikasyon (Certification) Uygunluk Değerlendirmesi (Conformity Assessment), Uygunluk Testi (Conformance Testing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...