BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi

BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (Türkçe)

Master planlama projeleri, altyapı ve binalar için önde gelen bir sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir.

BREEAM Green Building Rating System (English)

A leading sustainability assessment method for master-planning projects, infrastructure and buildings.

BREEAM Bewertungssystem für grüne Gebäude (-s) (Deutsch)

Eine führende Nachhaltigkeitsbewertungsmethode für Masterplanungsprojekte, Infrastruktur und Gebäude.

Açıklama:

BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) sürdürülebilir yapılı çevre için, bilime dayalı bir doğrulama ve sertifikasyon sistemi programıdır. 1990 yılında Birleşik Krallık'ta Bina Araştırma Kuruluşu (BRE) tarafından uygulamaya konulmuştur. Standart belirleme ve mevcut binaların çevresel performansını ölçme ve yeşil binaları derecelendirmek için kullanılan, uluslararası kabul görmüş programlardan birisidir. Enerji, sağlık ve refah, inovasyon, arazi kullanımı, malzemeler, yönetim, kirlilik, ulaşım, atık, su kategorilerinde uygulanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (BREEAM Green Building Rating System), Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)) LEED Derecelendirme Sistemi (LEED Rating System) İklim Değişikliği (Climate Change), Döngüsellik (Circularity), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.gbrionline.org/breeam-r...