Yeşil Fiyatlandırma (Türkçe)

Geleneksel kamu hizmetleri müşterilerinin, yenilenebilir enerji kaynakları edinmenin piyasanın üzerindeki maliyetlerini karşılamak için elektrik faturalarına bir prim ödeyerek, yenilenebilir enerjide daha yüksek düzeyde kamu hizmeti yatırımını desteklemesine olanak tanıyan, isteğe bağlı bir kamu hizmeti uygulamasıdır.

Green Pricing (English)

An optional utility service that allows customers of traditional utilities support a greater level of utility investment in renewable energy by paying a premium on their electric bill to cover any above-market costs of acquiring renewable energy resources.

Grüne Preisbildung (-e) (Deutsch)

Ein optionaler Versorgungsdienstleister, der es Kunden traditioneller Energieversorgungsunternehmen ermöglicht, ein höheres Niveau von Investitionen der Versorgungsunternehmen in erneuerbare Energien zu unterstützen, indem sie eine Prämie auf ihre Stromrechnung zahlen, um alle über dem Marktpreis liegenden Kosten für den Erwerb erneuerbarer Energiequellen zu decken.

Açıklama:

Yeşil enerji seçenekleri, kamu hizmeti şebekesi üzerinden, bir kamu hizmeti sunucusu veya rekabetçi bir elektrik tedarikçisi aracılığıyla müşterilere ulaşmaktadır.Yeşil enerji ürünleri; her zaman için, standart elektrik hizmetinden daha yüksek oranda yenilenebilir bazlı elektrik içermektedir. Bazı enerji şirketleri, müşterilerin yeşil enerji kaynaklarından üretilen elektrik karşılığında küçük bir prim ödemesine olanak tanıyan isteğe bağlı bir hizmet sunmaktadır. Bu sistemde, katılımcı müşteriler, yenilenebilir enerjinin ekstra maliyetini karşılamak için elektrik faturalarında bir prim ödemektedir.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Fiyatlandırma (Green Pricing), Yeşil Fiyatlandırma Ürünü (Green Pricing Product) Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Yeşil Güç Ürünü/Seçeneği (Green Power Product/Option) Yeşil Güç Satın Alma (Green Power Purchasing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.eea.europa.eu/help/glos...